Beguinages that survived till present times come usually from XVI and XVII centuries.

Beginaże, które przetrwały do naszych czasów, pochodzą najczęściej z XVI i XVII wieku.

On that times emerged also the specific brick architecture of houses, churches and hospitals. Women’s emancipation at the beginning of XX c. led to a gradual decline of this movement. The last beguine in the world – Marcella Pattyn – died in 2013 in Kortrijk (in the beguinage there you can find a sculpture devoted to her).

Wtedy też powstała charakterystyczna murowana architektura: domów, kościołów i szpitali. Emancypacja kobiet na początku XX wieku doprowadziła do stopniowego zamierania ruchu. Ostatnia beginka na świecie – Marcella Pattyn – zmarła w 2013 roku w Kortrijk (w tamtejszym beginażu znajduje się jej pomnik).