In Belgium beguinages survived in a few towns: Ghent, Brugge, Kortrijk.

W Belgii beginaże przetrwały w kilku miastach: Gandawie, Brugii, Kortrijk.

In Ghent there are 3 beguinages: old St. Elisabeth (called Holly Corner), new St. Elisabeth (Sint-Amandsberg) and small (Our Lady Ter Hooyen). In my few last posts I presented photos from the last one. It originates from XVII and XVIII c. One can enter it through just one gate. In the centre there is a vast grassy square with quite a big church (closed).

W Gandawie znajdują się 3 beginaże: stary Św. Elżbiety (zwany Holly Corner), nowy Św. Elżbiety (Sint-Amandsberg) i mały (Our Lady Ter Hooyen). Przez ostatnie kilka wpisów przedstawiałam wam zdjęcia z tego ostatniego. Pochodzi z wieku XVII i XVIII. Wchodzi się do niego przez jedną bramę. Centrum stanowi rozległy trawiasty plac z dość okazałym kościołem (zamkniętym).

Advertisement