Northern Marocco is covered by picturesque Rif mountain range. In colonial times (for Marocco – till year 1952) this area stayed under Spanish protectorate. Even today two towns-enclaves – Ceuta and Mellila – belong to Spain.

Północne Maroko to przede wszystkim malownicze pasmo Rif. W czasach kolonialnych (czyli dla Maroka do roku 1952) tereny te znajdowały się pod protektoratem hiszpańskim. Ciągle zresztą do Hiszpanii należą dwa marokańskie miasta-enklawy: Ceuta i Melilla.

Rif mountains_2

Advertisement