Further south we see African commonnes: wast rock-or-sandy terrains dotted – as with smallpox – with olive or argan trees. Whole life (floral and animal) is gathered along the rivers (which usually during summer completely dry out anyway).

Głębiej w ląd napotykamy afrykańską codzienność: rozległe skalno-piaszczyste tereny, upstrzone jak ospą drzewkami oliwnymi lub arganowymi. Życie (roślinne i zwierzęce) skupia się głównie wokół rzek (które w większości w okresie letnim i tak wysychają do cna).

Marocco