Harbour in Agadir rooms not only yachts, but also fishing boats for sardines, stacks of nets and freshly grilled fish eaten straight from the table. Wonderful feeling of homeliness and range of adequate scents.

Port w Agadirze to nie tylko jachty, ale także kutry rybackie do połowu sardynek, stosy sieci oraz świeżo upieczone rybki jedzone prosto ze stołu. Cudowny klimat swojskości i gama odpowiednich zapachów.

Agadir