Second trip leads us a bit further – to Essaouira. On the way we stop by a picturesque seaside. Riddled rocks in pastel brown, navy water rimmed with white waves, wind that blows through your hair and thoughts. A moment of emptiness and reverie.

Druga ucieczka prowadzi nas już dalej – do Essaouiry. Po drodze zatrzymujemy się przy malowniczym morskim wybrzeżu. Pastelowe brązy podziurawionych skał, granat wody obrębiony bielą fal, wiatr rozwiewający włosy i myśli. Chwileczka pustki i zadumy.

Agadir