Fishing port in Essaouira is full of blue boats (similar to Agadir). I couldn’t find out if this color has any meaning (brings luck, attracts fish). For sure however it beautifully matches red nets and white seagulls. And has become a photo image of this town (Nareszcie urlop has his opinion about it 😉

Port rybacki w Essaouirze pełen jest niebieskich łódek (tak, jak w Agadirze). Nie dowiedziałam się, czy ten kolor coś znaczy (przynosi szczęście, przyciąga ryby). Na pewno jednak pięknie komponuje się z bordowymi sieciami i stadami białych mew. I jest zdjęciową wizytówką tego miasteczka (Nareszcie urlop ma na ten temat swoje zdanie 😉

Essaouira