Some places on suk in Essaouira resembled our street markets from the democratic breakthrough. Pieces of meat hung on steel hooks, round breads piled on wooden carts, sacks with herbs placed directly on the pavement and bamboo juice made on the spot (and glasses rinsed in a bucket with dirty water). Wonderfully carefree consumption without EU norms and directives

Niektóre miejsca na suku w Essaouirze przypominały bardzo nasze bazarki z czasów przełomu. Płaty mięsa wiszące na stalowych hakach, okrągłe chlebki ułożone w stosiki na drewnianych wózkach, wory z przyprawami stojące prosto na chodniku i sok wyciskany na bieżąco z bambusa (a szklanki płukane w wiaderku z brudną wodą). Cudownie beztroska konsumpcja bez unijnych nakazów i norm.

Essaouira