So we say farewell to Essaouira, walking back for a while in quiet and narrow streets of medyna. I would really like to come back here in non-tourisic period to wander along the alleys and dream away while sitting on the stony walls of fortress.

I żegnamy się z Essaouirą, znajdując krótkie chwile ukojenia i ciszy w wąskich uliczkach medyny. Bardzo chciałabym tu jeszcze wrócić w jakimś bardzo nie-turystycznym czasie, by poszwendać się po zaułkach miasta i rozmarzyć patrząc w dal z kamiennych murów twierdzy.

Essaouira