August is the driest month in Marocco. But from November till spring lasts so called “rainy season”. Then it can really rain a lot. For the water not to do the damages, steep slopes along the highway were built like stairs and equipped with drainage on each level. In consequence many kilometers of concrete snakes writhe now on both sides of the road.

Sierpień to najbardziej suchy miesiąc w Maroku. Ale od listopada do wiosny trwa tu tzw. “pora deszczowa”. Wtedy potrafi mocno padać. By woda nie rozmyła stromych zboczy wzdłuż autostrady, nadano im kształt schodkowy, a każdy poziom wyposażono w drenaż. Całymi kilometrami ciągną się teraz te betonowe węże po obu stronach drogi.

Advertisement