You enter Marrakesh as if you drive into a funnel. At the beginning you follow a wide 2-lines road with the view on Kutubijja mosque. Then the narrower street leads you along the pink walls of medyna. Finally you need to park somewhere as the old town covered with suk can only be visited on foot (unless you are local and are able to safely get on motorbike through crowds of people).

Do Marrakeshu wjeżdża się jak do lejka. Najpierw szeroką 2-pasmówką z widokiem na meczet Kutubijja. Potem węższą asfaltówką wokół różowych murów medyny. Wreszcie trzeba gdzieś zaparkować i wysiąść, bo stare miasto zajęte przez suk zwiedza się już tylko na piechotę (chyba, że jest się miejscowym i umie – wśród tłumów ludzi – bezpiecznie przejechać motorynką).

Marrakesh