Central landmark in Marrakesh is Kutubijja mosque (mosque of Booksellers), finished in year 1199. Its tower of 70 meters is well seen from many places in the town. The building – alike many other mosques that I saw in Marocco – is surprisingly little decorated. And of course not accessable for unbelievers like me.

Centralnym punktem orientacyjnym Marrakeshu jest meczet Kutubijja (meczet Księgarzy), ukończony w 1199 roku. Wieża o wysokości 70 metrów jest dobrze widoczna z wielu miejsc w mieście. Meczet – podobnie jak inne oglądane przeze mnie świątynie Maroka – jest zadziwiająco mało ozdobiony. I oczywiście niedostępny dla niewiernych takich, jak ja.

Marrakesh