Major part of medyna in Marrakesh – alike in Essaouira – is covered by suk. Its immensity is intensified by narrow streets, tiny alleys, shadow and crowds of moving people. We were lead by a guide who “rushed” us through for more then an hour. But only thanks to him we were not lost within a few minutes in this net of lanes, curves and almost secret passages.

Większą część medyny w Marrakeshu – podobnie jak w Essaouirze – zajmuje suk. Jego ogrom potęgują jeszcze wąskie uliczki, ciasne zaułki, mrok i tłumy przemieszczających się ludzi. My byliśmy tam z przewodnikiem, który “przeganiał” nas sobie znaną trasą przez ponad godzinę. Ale to tylko dzięki niemu nie zgubiliśmy się już po kilku minutach w tej plątaninie alejek, zakrętów i niemal tajnych przejść.

Marrakesh suk