On suk in Marrakesh wrought crafts district was quite expanded. We pushed our way through enormous padlocks and the whole collection of scorpios, decorated grills and sophisticatedly bended frames for beds, openwork lanterns and cages for birds. Beauty of these goods was however a bit dimmed by the workshops at the backs of stands: restricted, dark, shabby, as if coming from the beginning of industrialisation era.

Na suku w Marrakeshu bardzo rozbudowany był dział z kowalstwem artystycznym. Przeciskaliśmy się między ogromnymi kłódkami a całą kolekcją skorpionów, ozdobnymi grillami i finezyjnie wykręconymi stelażami do łóżek, ażurowymi lampionami i klatkami dla ptaków. Piękno tych wyrobów przyćmiewały trochę warsztaciki na tyłach stoisk: ciasne, ciemne, utytłane, jak z początku ery uprzemysłowienia.

Marrakesh suk