Beautifully dyed wool and leather – in hands of skillfull craftsmen – are transformed in Marocco into dresses, shawls, handbags, shoes and carpets that can hang on our walls as decorations or pictures. In this ocean of tints world becomes wondefully happy.

Pięknie barwione wełenki i skóry, w rękach zręcznych rzemieślników, przeobrażają się w Maroku w suknie, chusty, torebki, kapcie i dywany, które mogłyby wisieć u nas na ścianach jako ozdoby lub obrazy. W tym morzu barw świat staje się cudownie radosny.

Marrakesh