Houses of Maroccan citizens – the richer ones – are called “riad”. In its centre there is a patio, usually with a fountain and at least one tree, surrounded from all four sides with rooms. From the street you can only see flat, clay walls with tiny entrance doors. Inside – true wonders of architecture and nature can be hidden.

Domy marokańskich mieszczan – tych nieco zamożniejszych – nazywają się riady. Ich centrum stanowi patio, często z fontanną i co najmniej jednym drzewem, otoczone z czterech stron zabudową. Z ulicy widać tylko płaskie, gliniane ściany z małymi drzwiami wejściowymi. Wewnątrz mogą kryć się prawdziwe cuda architektury i przyrody.

Marrakesh