Rich riads – a historic one we visited in Marrakesh – are beautifully decorated with wood and zellidż – painted ceramic plates. These plates cover walls, chimneys and floors, including the inner patio. They usually feature various geometrical patters as it’s forbidden to present living beings in islam.

Bogate riady – jeden zabytkowy zwiedzaliśmy w Marrakeshu – są pięknie dekorowane drewnem i zellidżem – malowanymi płytkami ceramicznymi. Wyłożone są nimi ściany, kominki oraz podłogi, łącznie z wewnętrznym patio. Zwykle przedstawiają różnorodne wzory geometryczne, gdyż islam zabrania uwieczniania istot żywych.

Maroccan riad