I started to feel the pain in my neck from looking at the ceiling. They were all different and their richness of colors was fascinating. They seemed to promise a paradise that awaits us in heaven (though this is more a Christian idea).

Od patrzenia na sufity w riadzie rozbolała mnie szyja. Każdy był inny, każdy zachwycał bogactwem kolorów. Były jakby obietnicą raju, który czeka na nas w niebie (choć to wyobrażenie raczej chrześcijańskie).