Crowds of tourists were passing through riad but I anyway managed to cupture it in stillness and muse. Beauty enchanted in clay that cheered up the living of women for whom such house was often the whole world.

Przez riad przewijały się tłumy turystów, a jednak udało mi się uchwycić go w bezruchu i zadumie. Piękno zaklęte w glinie, które umilało życie kobietom, dla których riad był często całym światem.

Maroccan riad