Suzanna Clarke, Australian journalist wrote a cordial book about riad. She bought a declining house in Fez and for a year was transforming it into a masterpiece – fighting with Maroccan bureaucracy, mentality and workers. At the same time she was learning tolerence for Stranger and falling in deeper love in Maroccan culture.

O riadzie ciepłą książkę napisała Suzanna Clarke, australijska dziennikarka. Kupiła podupadający dom w Fezie i przez rok – zmagając się z marokańską biurokracją, mentalnością i robotnikami – przemieniała go w dzieło sztuki. Jednocześnie uczyła się tolerancji dla Innego i coraz bardziej zakochiwała w kulturze Maroka.