There odors on suk came mostly from spices and herbs, piled in little mountains and hills as well. I was especially delighted with the big bundles of peppermint that is added here to every single heavily sweetened tea (which is drunk in Marocco in litres).

Te zapachy na suku pochodzą głównie z przypraw i ziół, oczywiście też ułożonych w stosiki i górki. Mnie najbardziej zachwycały całe pęki mięty, którą tu dodaje się w dużych ilościach do każdej mocno posłodzonej herbaty (a tą pije się w Maroku litrami).

Agadir

Advertisement