A separate part of suk was devoted to birds’ market. Living animals were sitting squeezed in tiny cages or layed down on the ground with their feet tied in bundles like parsley. It was quite a depressing place but still better then the whole poultry farms in higher developed parts of the world.

Odrębną część suku stanowił targ z ptactwem. Żywe ptaki siedziały ściśnięte w małych klatkach lub leżały na posadzce powiązane ze sobą za nogi w pęczki jak pietruszki. To było dość przygnębiające miejsce. Ale myślę, że nie przebiło całych farm drobiu w wyżej rozwiniętych krajach świata.

Agadir