Marocco – at least in August – is dry and barren. Poor vegetation congeal in the heat waiting for rain season. The only flowers and fruits can grow when watered by people. But these places – against dusty greys – draw attantion immediately.

Maroko – przynajmniej w sierpniu – jest wysuszone i jałowe. Uboga roślinność zastyga w upale w oczekiwaniu na porę deszczową. Jedyne kwiaty i owoce można znaleźć tam, gdzie są sztucznie nawadniane. Ale te miejsca – na tle przykurzonej szarości – od razu przyciągają uwagę.Marrakesh