Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Category

BELGIUM

Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne

First beguinages were erected in Middle Ages, mostly in France, Belgium, Netherlands and Germany.

Pierwsze beginaże powstawały w średniowieczu, najczęściej we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Continue reading “Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne”

Towns of beguines – Miasteczka beginek

Beguinages are kind of little seperated towns inhebited by beguines – Middle Ages women who desired more self-reliance.

Beginaże to jakby małe oddzielne miasteczka zamieszkane przez beginki – średniowieczne kobiety, które pragnęły większej samodzielności. Continue reading “Towns of beguines – Miasteczka beginek”

Blog at WordPress.com.

Up ↑