O bliskości afrykańskich upałów przypominają w Rzymie palmy. Niektóre sterczą samotnie jak osobliwe drogowskazy.

Almost African heats are represented in Rome by palms. Some of them stand alone looking like peculiar signposts. Continue reading “Afryka i Kuba w Rzymie”