Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

Amisze

Amiszowe sklepy – Amish shops

Współcześnie nie udaje się Amiszom całkiem odizolować od świata zewnętrznego.

Presently Amish cannot fully isolate themselves from the outer world. Continue reading “Amiszowe sklepy – Amish shops”

Amiszowe domy – Amish houses

Typowy dom Amisza dane nam było obejrzeć tylko w muzeum.

We could see typical Amish house only in the museum.

Continue reading “Amiszowe domy – Amish houses”

Amiszowe ubrania – Amish clothes

Spodnie na szelkach, czepki i suknie łączone szpilkami to Amiszowy sposób na przestrzeganie zasad.

Trousers on suspenders, bonnets and dresses connected with pin – this is Amish way of obbeing the rules. Continue reading “Amiszowe ubrania – Amish clothes”

Amiszowa szkoła – Amish school

Szkoły Amiszów to jednoklasowe pomieszczenia, w którym dzieci uczą się tylko do 14 roku życia.

Amish schools are one-room halls where children learn only till they are 14. Continue reading “Amiszowa szkoła – Amish school”

Amiszowe zaprzęgi – Amish carriages

Widok koni na polach i drogach to druga charakterystyczna cecha wspólnot Amiszów.

Horses seen on fields and roads is the second feature of Amish communities. Continue reading “Amiszowe zaprzęgi – Amish carriages”

Amiszowe pranie – Amish drying clothes

Ubrania w Lancaster suszą się swobodnie na sznurkach, jak u nas jeszcze w niektórych rejonach Polski.

Clothes in Lancaster are drying freely on ropes similarly as in some areas in Poland still. Continue reading “Amiszowe pranie – Amish drying clothes”

Amisze w Lancaster – Amish in Lancaster

Mieszkający w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii Amisze to najstarsza wspólnota tego wyznania w Ameryce.

Amish living in Lancaster county in Pensylvania is the oldest community of this faith in America. Continue reading “Amisze w Lancaster – Amish in Lancaster”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑