Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

beguinages

Beguinages of Ghent – Beginaże gandawskie

In Belgium beguinages survived in a few towns: Ghent, Brugge, Kortrijk.

W Belgii beginaże przetrwały w kilku miastach: Gandawie, Brugii, Kortrijk. Continue reading “Beguinages of Ghent – Beginaże gandawskie”

Last beguine – Ostatnia beginka

Beguinages that survived till present times come usually from XVI and XVII centuries.

Beginaże, które przetrwały do naszych czasów, pochodzą najczęściej z XVI i XVII wieku. Continue reading “Last beguine – Ostatnia beginka”

Equality of beguines – Równouprawnienie beginek

Beguines wore special clothes, very similar to the monastic habits and for that reason they were mistaken with nuns.

Beginki miały specjalne stroje, bardzo podobne do klasztornych habitów, dlatego często mylono je z zakonnicami. Continue reading “Equality of beguines – Równouprawnienie beginek”

Blog at WordPress.com.

Up ↑