Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

beguines

Beguinages of Ghent – Beginaże gandawskie

In Belgium beguinages survived in a few towns: Ghent, Brugge, Kortrijk.

W Belgii beginaże przetrwały w kilku miastach: Gandawie, Brugii, Kortrijk. Continue reading “Beguinages of Ghent – Beginaże gandawskie”

Last beguine – Ostatnia beginka

Beguinages that survived till present times come usually from XVI and XVII centuries.

Beginaże, które przetrwały do naszych czasów, pochodzą najczęściej z XVI i XVII wieku. Continue reading “Last beguine – Ostatnia beginka”

Beguines working – Beginki pracujące

Though beguines lived in their enclaves surrounded with walls, they do not lock themselves there as nuns or monks.

Choć beginki żyły w swoich enklawach otoczonych murem, nie zamykały się w nich jak mniszki lub zakonnicy. Continue reading “Beguines working – Beginki pracujące”

Equality of beguines – Równouprawnienie beginek

Beguines wore special clothes, very similar to the monastic habits and for that reason they were mistaken with nuns.

Beginki miały specjalne stroje, bardzo podobne do klasztornych habitów, dlatego często mylono je z zakonnicami. Continue reading “Equality of beguines – Równouprawnienie beginek”

Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne

First beguinages were erected in Middle Ages, mostly in France, Belgium, Netherlands and Germany.

Pierwsze beginaże powstawały w średniowieczu, najczęściej we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Continue reading “Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑