Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

BELGIUM

Equality of beguines – Równouprawnienie beginek

Beguines wore special clothes, very similar to the monastic habits and for that reason they were mistaken with nuns.

Beginki miały specjalne stroje, bardzo podobne do klasztornych habitów, dlatego często mylono je z zakonnicami. Continue reading “Equality of beguines – Równouprawnienie beginek”

Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne

First beguinages were erected in Middle Ages, mostly in France, Belgium, Netherlands and Germany.

Pierwsze beginaże powstawały w średniowieczu, najczęściej we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Continue reading “Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne”

Towns of beguines – Miasteczka beginek

Beguinages are kind of little seperated towns inhebited by beguines – Middle Ages women who desired more self-reliance.

Beginaże to jakby małe oddzielne miasteczka zamieszkane przez beginki – średniowieczne kobiety, które pragnęły większej samodzielności. Continue reading “Towns of beguines – Miasteczka beginek”

CFFC – Double town – Miasto podwójne

Ghent is crossed with canals. Walking along them you can see two towns: one above and one below the water. Sometimes this second one seems to be even more interesting …

Gandawa jest pocięta kanałami. Idąc wzdłuż nich widzi się dwa miasta: jedno na górze, a drugie w wodzie. Czasami to wodne miasto zdaje się nawet bardziej interesujące… Continue reading “CFFC – Double town – Miasto podwójne”

MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona

A view on Ghent through the crossed wires of one of the bridges.

Widok na część Gandawy przez stalowe liny jednego z mostów. Continue reading “MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑