Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

Ghent

Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne

First beguinages were erected in Middle Ages, mostly in France, Belgium, Netherlands and Germany.

Pierwsze beginaże powstawały w średniowieczu, najczęściej we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech. Continue reading “Self-sufficient beguines – Beginki samowystarczalne”

Towns of beguines – Miasteczka beginek

Beguinages are kind of little seperated towns inhebited by beguines – Middle Ages women who desired more self-reliance.

Beginaże to jakby małe oddzielne miasteczka zamieszkane przez beginki – średniowieczne kobiety, które pragnęły większej samodzielności. Continue reading “Towns of beguines – Miasteczka beginek”

CFFC – Double town – Miasto podwójne

Ghent is crossed with canals. Walking along them you can see two towns: one above and one below the water. Sometimes this second one seems to be even more interesting …

Gandawa jest pocięta kanałami. Idąc wzdłuż nich widzi się dwa miasta: jedno na górze, a drugie w wodzie. Czasami to wodne miasto zdaje się nawet bardziej interesujące… Continue reading “CFFC – Double town – Miasto podwójne”

MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona

A view on Ghent through the crossed wires of one of the bridges.

Widok na część Gandawy przez stalowe liny jednego z mostów. Continue reading “MM – Ghent crossed – Gandawa pokreślona”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑