New York is not only the melting pot of architecture and art but also races, languages and colours of skins.

Nowy Jork to nie tylko tygiel architektury i sztuki, ale także ras, języków i kolorów skóry.  Continue reading “Farewell to NY people – Pożegnanie z Nowojorczykami”