Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

New York

Farewell to NY people – Pożegnanie z Nowojorczykami

New York is not only the melting pot of architecture and art but also races, languages and colours of skins.

Nowy Jork to nie tylko tygiel architektury i sztuki, ale także ras, języków i kolorów skóry.  Continue reading “Farewell to NY people – Pożegnanie z Nowojorczykami”

Over the city’s roofs – Ponad dachami miasta

Searching for a moment of peace, we approach the High Line – a park “under heaven”.

Poszukując enklawy spokoju, docieramy do “podniebnego” parku High Line. Continue reading “Over the city’s roofs – Ponad dachami miasta”

In the heart of noise – W sercu rozgardiaszu

We reach Times Square. And indeed time starts to run much faster here.

Docieramy do Times Square – Skweru Czasu. I rzeczywiście czas zaczyna tu biec o wiele szybciej. Continue reading “In the heart of noise – W sercu rozgardiaszu”

And the Brooklyn Bridge… – I Brookliński Most …

The hero of songs and our former wistful dreams of a great world.

Bohater piosenek i naszych niegdyś tęsknych marzeń o wielkim świecie. Continue reading “And the Brooklyn Bridge… – I Brookliński Most …”

Time stopped here – Czas się tu zatrzymał

Skyscrapers surround also Ground 0 – a place where for Americans “the world ended”.

Drapacze chmur otaczają też Poziom 0 – miejsce “końca świata” dla Amerykanów. Continue reading “Time stopped here – Czas się tu zatrzymał”

NY canyons – Nowojorskie kaniony

Founders of NY probably intended to build the town according to principles of Great Canyon.

Myślę, że budowniczowie Nowego Jorku pragnęli przenieść tam założenia z Wielkiego Kanionu Kolorado. Continue reading “NY canyons – Nowojorskie kaniony”

NY impressions – Impresje nowojorskie

I travelled to New York as it’s good to see at least one American “gigapolis”.

Pojechałam do Wielkiego Jabłka, bo warto zobaczyć choć jedną amerykańską metropolię. Continue reading “NY impressions – Impresje nowojorskie”

Blog at WordPress.com.

Up ↑