Dojeżdżamy do pierwszego parku narodowego – Zion. Dopiero w książce Melchiora Wańkowicza “W pępku Ameryki” przeczytałam, że ta nazwa powstała pod wpływem osiadłych tu Mormonów. Syjon to ich miejsce wiecznej szczęśliwości. Continue reading “Park Zion”