Search

Awa on the Road

My journeys, discoveries and fascinations

Tag

Włochy

CFFC – A lady-knob – Kobieta-kołatka

Rome is full of little masterpieces of architecture. Yet to spot them you need to walk slowly and look carefully around. Your patience shall pay off.

Rzym jest pełen drobnych architektonicznych dzieł sztuki. By je dostrzec, musisz jednak chodzić powoli i uważnie rozglądać się wokół. Twoja cierpliwość powinna zostać nagrodzona. Continue reading “CFFC – A lady-knob – Kobieta-kołatka”

Rzymskie osobistości – Roman personalities

W Rzymie są setki, jeśli nie tysiące pomników. Ich szlakiem można by przejść całą metropolię.

There are hundreds if not thousands monuments in Rome. You can follow their track through the whole city. Continue reading “Rzymskie osobistości – Roman personalities”

Nocne metamorfozy – Night metamorphoses

W dzień Rzym jest monumentalny. Po zmroku przemienia się natomiast w spektakl światła i cienia.

During the day Rome is monumental. After twilight is turns into a spectacle of light and shadow. Continue reading “Nocne metamorfozy – Night metamorphoses”

Włoska symetria – Italian symmetry

Oczywiście Rzym pełen jest wyszukanych ornamentów, kwiatów, anielasków i rydwanów. Ale …

Surely Rome is full of sophisticated decorations, flowers, little angels and chariots. But … Continue reading “Włoska symetria – Italian symmetry”

Rzymskie osobliwości – Rome’s curiosities

Najfajniejsze w każdym włóczeniu się po mieście jest wyłapywanie lokalnych ciekawostek. Dodają one inspirujących smaczków do poznawanej architektury i ludzi.

The best in any wandering along the city is searching for local curiosities. They add inspirational relishes to the visited architecture and people. Continue reading “Rzymskie osobliwości – Rome’s curiosities”

Historie dachowe – Roof stories

Jeśli – pomimo bólu szyi – często spoglądamy w górę, Rzym odpłaci się nam wieloma kamiennymi opowieściami sprzed wieków.

If – despite the pain in the neck – we often look up, Rome will pay us with many centuries-old stony stories. Continue reading “Historie dachowe – Roof stories”

Rzymskie malowidła – Roman paintings

Malarstwa w Rzymie dobrze jest wypatrywać nie tylko na ścianach kościołów. Warto też wysoko zadrzeć głowę, by pokontemplować przepięknie zdobione sufity.

You shall look for Rome’s paitings not only on the walls of churches. It’s also good to rise high your head and contemplate beautifully decorated ceilings. Continue reading “Rzymskie malowidła – Roman paintings”

Rzymskie artefakty

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to gigantyzm. Ale jak się dłużej pochodzi po rzymskich zaułkach, można dostrzec sporo drobiazgów, które nadają całości inny sens. Continue reading “Rzymskie artefakty”

Magiczne Koloseum

Wydawałoby się, że to tylko podziurawione mury z pustymi oczodołami okien. Ale niezależnie od pory dnia miejsce to przyciąga w przedziwny sposób. Continue reading “Magiczne Koloseum”

Blog at WordPress.com.

Up ↑