Waiting for suk to wake up, I go out to the other part of town – district of poverty. Here pavements are plowed with holes, streets littered and houses tiny and and neglected. Fish is sold straight from the pavement. Workshop of shoes cleaner is waiting for its first customer.

Czekając aż suk się obudzi, wychodzę na drugą, inną stronę miasta – dzielnicę biedy. Tu chodniki poorane są dziurami, ulice zaśmiecone, a domy małe i zaniedbane. Ryby sprzedaje się wprost z chodnika. Warsztacik czyściciela butów czeka na swojego pierwszego klienta.

Street in Agadir

Advertisement