Milton Hershey nie mógł mieć własnych dzieci, poświęcił więc większość swojego majątku dla dzieci w potrzebie. Zbudował dla nich sierociniec i szkoły.

Milton Hershey couldn’t have own children so he devoted most of his fortune to children in need. He built for them orphanage and schools.

Hershey_3

 

Zabudowania te zajmują w Hershey wiele hektarów równiutko przystrzyżonych trawników. Teraz jest to ogromne przedsiębiorstwo szkolne.

These buildings cover now in Hershey many hectares of neatly cut lawn. And it’s now a virtual educational enterprice.

Hershey_1