Od dziś zapraszam was na kilkuodcinkowy spacer po wielobarwnych ogrodach Pensylwanii północnej.

As of today let’s have a walk through the colourful gardens of North Pensylvania.

Ogrody Longwood w Kenneth Square zajmują powierzchnię 436 ha. To 4 kilometry kwadratowe ziemi. Ich założycielem był amerykański biznesmen i filantrop Pierre S. du Pont. W ciągu 110 lat posadzono tu 4.600 drzew, krzewów i kwiatów oraz wybudowano 20 ogrodów pod szkłem.

Longwood Gardens in Kenneth Square cover an area of 436 ha. This is 4 square kilometers of land. They were founded by American businessman and philanthropist Pierre S. du Pont. During 110 years 4,600 trees, bushes and flowers were planted here and 20 gardens under the glass were built.