Hershey posiada całą dzielnicę pięknych, piętrowych willi otoczonych rozległymi ogrodami (oczywiście bez ogrodzeń). Domy te pochodzą z I połowy XX w, na standardy amerykańskie są już więc zabytkami.

You can find in Hershey whole district of beautiful storied villas surrounded by vast gardens (certainly with no fences). There houses come from the first half of XX century, so they are already monuments according to American standards.

Spacer wśród tych posiadłości jest prawdziwą przyjemnością. Cisza, wykwintna architektura, wypielęgnowane kwiaty, majestat i bogactwo. I to wszystko dzięki paru czekoladowym “całuskom”.

A walk among these properties is a true pleasure. Silence, noble architecture, nursed flowers, majesty and wealth. And this all thanks to a couple of chocolate “kisses”.