Ghent is crossed with canals. Walking along them you can see two towns: one above and one below the water. Sometimes this second one seems to be even more interesting …

Gandawa jest pocięta kanałami. Idąc wzdłuż nich widzi się dwa miasta: jedno na górze, a drugie w wodzie. Czasami to wodne miasto zdaje się nawet bardziej interesujące…

My contribution to Cee’s Fun Foto Challenge – Things that are wet