Rome is full of little masterpieces of architecture. Yet to spot them you need to walk slowly and look carefully around. Your patience shall pay off.

Rzym jest pełen drobnych architektonicznych dzieł sztuki. By je dostrzec, musisz jednak chodzić powoli i uważnie rozglądać się wokół. Twoja cierpliwość powinna zostać nagrodzona.

My contribution to Cee’s Fun Foto Challenge – Locks, Keys, Knobs and Handles