Road to Marrakesh leads us through Atlas Mountains. Their peaks exceed the height of our Tatra Range. Highway penetrates their steep slopes creating shady canyons with walls in various tints of brown. Driving seamlessly on the flat surface I think of the amount of toil that we sometimes put on our shoulders.

Droga do Marrakeshu prowadzi nas przez Góry Atlas. Ich szczyty przekraczają wysokością nasze Rysy. Autostrada wgryza się w ich strome zbocza, tworząc zacienione kaniony o ścianach w różnych odcieniach brązu. Sunąc wygodnie po równej nawierzchni rozmyślam nad ogromem wysiłku, jaki czasami przed sobą stawiamy.