Suk in Marrakesh is divided into districts with different specialities in each of them. There are districts of craftsmen and districts of final goods. Craftsmen have their workshops at the backs of their stands where they often produce items that they sell. Today you can see tanned leather and Maroccan shoes made out of them.

Suk w Marrakeshu jest podzielony na dzielnice i w każdej króluje inna specjalność. Są dzielnice rzemieślników i wyrobów gotowych. Rzemieślnicy mają warsztaty na zapleczach swoich stoisk i często na miejscu wykonują przedmioty, które potem sprzedają. Dziś zobaczycie garbowane skóry i wykonane z nich marokańskie kapcie.

Marrakesh suk