Szkoły Amiszów to jednoklasowe pomieszczenia, w którym dzieci uczą się tylko do 14 roku życia.

Amish schools are one-room halls where children learn only till they are 14.

Amisze_5

Amisze nie posyłają swoich dzieci do szkół publicznych. Zresztą nie uważają za konieczne również zapewnienia im wykształcenia wyższego. Dzieci chodzą do szkół zbudowanych w społecznościach, które składają się z jednej izby. Siedzą w drewnianych ławkach, piszą na tablicy i ogrzewają się zwykłą “kozą”. Kończą naukę w wieku 14 lat.

Amish do not send their children to public schools. They also do not find it necessary to let them obtain high education. Children attend schools erected in the communities’ villages that consist of one room only. They sit in wooden benches, write on blackboards and warm themselves with a simple coal stove. They finish education at 14.

 

Advertisement